Algemeen gedrag

Let op elkaar en houd het gemoedelijk!

Als lid van onze mooie vereniging en het deelnemen aan de georganiseerde busreizen voor iedereen, is het belangrijk om je op een respectvolle en verantwoordelijke manier te gedragen. Helaas is dit niet altijd het geval, en zijn er steeds vaker incidenten waarbij mensen zich misdragen en het voor anderen verpesten. Als deze trend zich voortzet, kan het bestuur genoodzaakt zijn om strenger op te treden om ervoor te zorgen dat deze incidenten niet meer voorkomen.

Waarom is respectvol gedrag zo belangrijk omtrent de wedstrijden van Twente?

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat je als lid van onze vereniging deel uitmaakt van een grotere gemeenschap. Tijdens de busreizen vertegenwoordig je niet alleen jezelf, maar ook onze vereniging. Als je je misdraagt, heeft dat dus niet alleen gevolgen voor jezelf, maar ook voor de andere leden met als uiterst gevolg dat busmaatschappijen ons wellicht niet meer willen vervoeren.

Daarnaast kan onrespectvol gedrag leiden tot problemen, ongemak en zelfs gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld als mensen zich agressief gedragen, vernielingen aanrichten of andere vormen van overlast veroorzaken. Dit kan niet alleen de sfeer verpesten, maar ook leiden tot klachten van andere passagiers of supporters en kan zelfs resulteren in boetes of juridische consequenties.

Wat zijn enkele voorbeelden van onrespectvol gedrag tijdens busreizen en wedstrijden?

  • Agressief of intimiderend gedrag: Dit kan variëren van schelden en dreigen tot fysieke confrontaties.
  • Vernielingen en vandalisme: Dit kan variëren van kleine beschadigingen tot grootschalige vernielingen aan de bus, stadion of andere eigendommen.
  • Ongepast taalgebruik: Dit kan variëren van grof taalgebruik tot discriminerende en kwetsende opmerkingen.

    Wat kan het bestuur doen om dit gedrag te voorkomen?

Als het onrespectvolle gedrag blijft voortduren, kan het bestuur helaas genoodzaakt zijn om strenger op te treden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat mensen die zich misdragen worden geweigerd bij de volgende busreis. In extreme gevallen kan het zelfs leiden tot schorsingen of uitsluitingen.

Wij gaan er vanuit dat een ieder die met ons mee reist zichzelf op een normale manier kan gedragen, drink je biertje, ouwehoer met elkaar en geniet van de luxe die je aangeboden krijgt.