Supportersvereniging FC Twente Markelo geschrokken en kwaad op de KNVB

MARKELO, 18 MEI 2016 - De supportersvereniging FC Twente Markelo is erg geschrokken van de straf die de KNVB aan FC Twente heeft opgelegd. Degradatie naar de Jupiler League is geen scenario waar vooraf rekening mee werd gehouden.

Het was ons natuurlijk bekend dat in het verleden ernstige fouten zijn gemaakt. Fouten die zeker niet zonder gevolgen konden blijven. Dat laatste is ook gebeurd en er zijn forse sancties opgelegd: een financiële boete, aftrek van punten en drie jaar geen Europees voetbal. Daarnaast is het imago van FC Twente ernstig geschaad en is het vertrouwen en het geduld van de supporters sterk op de proef gesteld.

De Markelose Supportersvereniging stelt vast dat het huidig bestuur en management van FC Twente er in de afgelopen tijd alles aan hebben gedaan om schoon schip te maken. Dat is ook gelukt. Samen met de supporters is de weg ingeslagen naar een gezonde club met meer transparantie, betere communicatie en meer inbreng van de supporters. En er is door het crediteurenakkoord en de garantstellingen tevens een goede financiële basis geschapen voor de toekomst. We geloven dat FC Twente erin is geslaagd om aan alle voorwaarden uit het rapport Knüppe te voldoen.

Ondanks deze inspanningen volgt alsnog dit KNVB besluit! Wij zijn vooral boos omdat dit de goede herstart van FC Twente frustreert. Bovendien is een degradatie iets waar geen rekening mee kon worden gehouden. Intrekken van de licentie en vervolgens weer teruggeven met een gedwongen degradatie lijkt op een juridische truck waarover het laatste woord nog niet zal zijn gesproken.

Wij hebben begrepen dat FC Twente zich beraadt op een beroepsprocedure en alle opties openhoudt. De leiding van FC Twente wensen wij daarbij alle wijsheid toe.

Tenslotte: wat er ook op volgt en wat er ook gebeurt, de supportersvereniging FC Twente Markelo zal de club altijd blijven steunen. Wij komen er hoe dan ook weer bovenop. FC Twente kan op de Markelose supporters blijven rekenen!

Bestuur Supportersvereniging FC Twente Markelo

Reactie op berichtgeving in de media

MARKELO, 15 FEBRUARI 2016 - In diverse media zijn de afgelopen dagen berichten verschenen over misdragingen van FC Twente supporters. Zij zouden zich misdragen hebben bij tankstation De Slenk aan de A50 op de terugweg van de wedstrijd Roda JC - FC Twente (0-1). De FC Twente supporters over wie wordt gesproken zijn leden van de Supportersvereniging FC Twente Markelo en zij maakten gebruik van het vervoer dat door dezelfde vereniging werd georganiseerd.

De Supportersvereniging FC Twente Markelo betreurt de ophef die over het voorval is ontstaan, vooral omdat hiermee FC Twente en haar supporters in een kwaad daglicht zijn komen te staan. Wij veroordelen het niet afrekenen van bepaalde goederen door twee leden van onze vereniging. Volgens het binnen de vereniging geldende sanctiebeleid zullen er dan ook acties worden ondernomen tegen de betreffende personen.

Wij zijn echter ook van mening dat de nieuwsberichten over dit voorval nogal aangedikt zijn en geen goed beeld geven van wat zich daadwerkelijk heeft voorgedaan bij het tankstation. Dit op basis van verklaringen van meerdere bestuursleden die in dezelfde bus aanwezig waren. Termen als ‘chaos’, ‘baldadig gedrag’ en het ‘beroven’ van een tankstation door een ‘bus voetbalsupporters’ associëren wij niet direct met het niet afrekenen van een snack en een bos bloemen door twee personen.

Bestuur Supportersvereniging FC Twente Markelo

Bijeenkomst FC Twente

MARKELO 27 JUNI 2015 - Op vrijdag 26-06-2015 is een delegatie van het bestuur van onze supportersvereniging naar een bijeenkomst geweest op uitnodiging van de raad van commissarissen en het managementteam van FC Twente. Een aantal andere supportersverenigingen had eerder aangegeven hierbij niet aanwezig te willen zijn. Daarop deed FC Twente nog een dringend beroep op iedereen om toch wel te komen. Zie de brief van 25-6-2015 op tubantia.nl

De supportersvereniging FC Twente Markelo had na de eerste uitnodiging al besloten met een afvaardiging naar het overleg te gaan. Wij behoorden in dit geval dus niet tot de grote meerderheid waarover in de brief wordt gesproken.

De reden om wel open te staan voor de dialoog heeft o.a. te maken met het standpunt zoals de vereniging deze heeft ingenomen op 15-04 jl. als reactie op een brief vanuit diverse supportersverenigingen richting FC Twente. Ons standpunt was en is het volgende:

‘De Supportersvereniging FC Twente Markelo is zich bewust van alle problemen in de club, zowel sportief, organisatorisch en financieel. Ondanks alle berichtgeving in de media zijn wij niet volledig geïnformeerd en op de hoogte van deze complexe problematiek. Als vereniging zijn wij ook niet tevreden met de spelopvatting en prestaties in dit seizoen. Echter de eventuele gevolgen van een (niet vrijwillig) vertrek van de huidige technische staf kunnen in de huidige situatie ook andere (met name financiële) problemen veroorzaken.’

We respecteren het standpunt van andere supportersverenigingen die zich nu afkeren tegen de huidige voorzitter en trainer, maar wij zijn er niet van overtuigd dat we hiermee onze club redden. We willen ook in deze situatie de dialoog aan blijven gaan en dus ook in blijven gaan op uitnodigingen van FC Twente voor overleg.

In de bijeenkomst van 26 juni waarbij tevens de besturen van de businessclubs waren uitgenodigd is op informele wijze nogmaals teruggeblikt op afgelopen seizoen. Duidelijk is aangegeven door FC Twente dat dat er fouten zijn gemaakt. Het besluit om met de huidige voorzitter en trainer door te gaan is echter genomen en dit zal ook niet veranderen. Daarom is ook vooruit gekeken naar het komende seizoen. Gesproken is o.a. over de balans in de selectie, de minder presterende spelers, de inzet tijdens de wedstrijden waarin passie en strijd node werden gemist en de externe communicatie door de club waarin het een en ander kan worden verbeterd.

De algehele situatie is beroerd nu het gat tussen supporters en organisatie alsmaar groter lijkt te worden. We willen als supportersvereniging FC Twente Markelo echter voorkomen dat acties de club meer schade toebrengen dan dat het de club wat oplevert. Nogmaals: voor ons is niet duidelijk wat de eventuele (financiële) gevolgen zijn bij het opstappen van de huidige voorzitter of het ontslaan van de trainer. Mocht hierdoor het voortbestaan van de club verder in gevaar komen, dan is de weg die nu gekozen is een betere keuze.

Bestuur Supportersvereniging FC Twente Markelo

Standpunt gezamenlijke brief supportersverenigingen

MARKELO 15 APRIL 2015 - In de diverse media is zowel op dinsdag 14 en woensdag 15 april een bericht geplaatst over een gezamenlijke brief, die is verstuurd vanuit de supportersverenigingen tegen de huidige technische staf van FC Twente. Deze brief is maandag 13 april jl. in overleg tussen diverse supportersverenigingen besproken en opgesteld. De supportersvereniging FC Twente Markelo was om onbekende reden voor dit overleg niet uitgenodigd. De supportersvereniging is maandagavond wel benaderd om de actie te ondersteunen, maar omdat de inhoud van de te verzenden brief onbekend was, is besloten om deze actie niet te ondersteunen. Hierdoor zijn wij als supportersvereniging niet benoemd op de brief die aan FC Twente is verzonden.

De Supportersvereniging FC Twente Markelo is zich bewust van alle problemen in de club, zowel sportief, organisatorisch en financieel. Ondanks alle berichtgeving in de media zijn wij niet volledig geïnformeerd en op de hoogte van deze complexe problematiek. Als vereniging zijn wij ook niet tevreden met de spelopvatting en prestaties in dit seizoen. Echter kunnen de eventuele gevolgen van een (niet vrijwillig) vertrek van de huidige technische staf in de huidige situatie ook andere (financiële) problemen veroorzaken. Daarom vinden wij het niet gepast om op dit moment actie te ondernemen.

Als supportersvereniging betreuren wij de door FC Twente noodzakelijk geachte besluiten in de afgelopen periode en leven mee met alle ontslagen medewerkers die de club een warm hart toedragen.

Bestuur Supportersvereniging FC Twente Markelo