We waren voornemens om in augustus jl. de contributie en het busabonnement te incasseren bij onze leden voor seizoen 2022-2023. Wegens een vernieuwd portaal bij onze bank, de Rabobank, is het niet gelukt om deze incasso-opdracht uit te voeren, wegens diverse foutmeldingen. We proberen, samen met de Rabobank, dit probleem te verhelpen en daarna de incasso van de contributie en het busabonnement alsnog uit te voeren in september of oktober.

Update 15 oktober: helaas is het probleem nog niet opgelost en dit vraagt achter de schermen veel werk voor onze penningmeester. We hopen uiterlijk in november alsnog de incasso opdracht uit te voeren.

Update 17 november: De incasso voor de contributie is inmiddels gestart, eind november wordt de incasso voor het busabonnement verwacht.