December Donatie 2015

Zaterdag 12 December Donatie 2015 voor Ouderen Vereniging Markelo

Vijf seizoenen geleden introduceerden we de December Donatie, een initiatief waarmee de vereniging haar maatschappelijke betrokkenheid toont en stichtingen/verenigingen uit Markelo e.o. waar nodig een handje helpt. In het seizoen 10/11 werd gecollecteerd voor ‘Vrienden van Anholtskamp’, een jaar later was het de beurt aan ‘Vrienden van de Molen van Buursink’. De laatste drie seizoenen werd er gecollecteerd voor Scouting Long Tom Markelo, UVV afdeling Markelo en Stichting Help Mantelzorg een Handje. Alle keren is het opgehaalde bedrag door ons aangevuld met € 150, zodoende kon er telkens een cheque van tussen de € 400 en € 500 worden overhandigd. Dit tot grote tevredenheid van de betrokken partijen.

Zaterdag zullen we wederom collecteren in de bussen, op de terugweg van FC Twente - De Graafschap gaan we met de pet rond voor Ouderen Vereniging Markelo. De vereniging organiseert informatieve, sportieve en ontspannende activiteiten voor ouderen in Markelo. Daarnaast zet men zich op andere manieren in, contacten worden gelegd en onderhouden, leden krijgen hulp bij het invullen van de belastingaangifte, enz. Voor 2016 staan verschillende activiteiten op het programma, het seizoen wordt afgesloten op 7 april bij woonzorgcentrum De Anholtskamp. Er staat een optreden van een buurtorkest gepland, senioren kunnen deze slotmiddag bijpraten en genieten van de muziek, een hapje en een drankje.

Uiteraard brengt dit kosten met zich mee. Een financiële meevaller is daarom meer dan welkom, voor de vereniging in het algemeen en voor deze activiteit in het bijzonder. Ouderen Vereniging Markelo en wij als SVFCTM hopen daarom op uw steun. Binnenkort hoort u van ons hoeveel geld we hebben opgehaald voor het goede doel!

Bestuur Supportersvereniging FC Twente Markelo