Algemene Ledenvergadering 2021 - Uitgesteld

Wegens de huidige Corona maatregelen is de ALV wederom geannuleerd en zal er vanaf half Januari een nieuwe datum bekend gemaakt worden. 

Op Zaterdag 8 Januari 2022 overdag is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit jaar zal de ALV weer fysiek worden gehouden worden.

Het bestuur zal bij de ALV het vorige seizoen evalueren en zal er vooruit gekeken worden naar het komende seizoen.

Ook zijn er weer bestuursleden die hun bestuurstermijn er op hebben zitten en daardoor aftreden of herkozen kunnen worden. Dit jaar gaat het om de volgende bestuursleden:

  • · Rudy Lodeweges (Bestuurslid, niet herkiesbaar en treed af)
  • · Niek Nijenhuis (Bestuurslid, herkiesbaar)
  • · Bert van der Sluis (Bestuurslid, herkiesbaar)
  • · Dyana Driezes (Bestuurslid, herkiesbaar)

Mochten er onder onze leden kandidaten zijn die zich beschikbaar willen stellen voor een verkiesbare bestuursplek, meld je dan uiterlijk 48 uur voor aanvang van onze vergadering schriftelijk aan bij ons secretariaat. (Secretariaat SVFCTM, Bas Schreurs, Postbus 85, 7475 ZH te Markelo). De standaard termijn voor een bestuursfunctie is 2 jaar. De herkiesbare en vacante posities zullen allen ook voor een termijn van 2 jaar ingevuld worden.

De ALV is de ideale gelegenheid om je op- en aanmerkingen dan wel verbeteringen, die jij voor de vereniging ziet, met het bestuur te delen. Mocht je daarnaast invloed willen uitoefenen op de kandidaatstellingen en/of herkiesbaarheid van bepaalde bestuursleden dan ben je uiteraard van harte uitgenodigd om je stem hierin te laten horen.

Schroom dus niet om op deze Zaterdag middag naar De Haverkamp af te reizen. De koffie staat voor u klaar.

Komt allen, tot Zaterdag 8 Januari!