Algemene Ledenvergadering 2019

Op vrijdag 29 november is weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit jaar zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden bij Dieka van de Kruusweg. Om 20:30 uur zal het bestuur het afgelopen jaar evalueren en zal er vooruit gekeken worden naar het komende jaar.

Ook zijn er dit jaar weer bestuursleden die hun bestuurstermijn er op hebben zitten en daardoor aftreden of herkozen kunnen worden. Dit jaar gaat het om de volgende bestuursleden:

• Dyana Driezes (Algemeen bestuurslid, herkiesbaar)
• Bert van der Sluis (Algemeen bestuurslid, herkiesbaar)
• Niek Nijenhuis (Algemeen bestuurslid, herkiesbaar)
• Rudy Lodeweges (Voorzitter, herkiesbaar)

Mochten er onder onze leden kandidaten zijn die zich beschikbaar willen stellen voor een verkiesbare bestuursplek, meld je dan uiterlijk 48 uur voor aanvang van onze vergadering schriftelijk aan bij ons secretariaat. (Secretariaat SVFCTM, Bas Schreurs, Rijssenseweg 27, 7475 VE te Markelo).

De standaard termijn voor een bestuursfunctie is 2 jaar. De herkiesbare en vacante posities zullen allen ook voor een termijn van 2 jaar ingevuld worden. Mocht je invloed willen uitoefenen op de kandidaatstellingen en/of herkiesbaarheid van bepaalde bestuursleden dan ben je uiteraard van harte uitgenodigd om je stem hierin te laten horen. De ALV is daarnaast de ideale gelegenheid om je op- en aanmerkingen dan wel verbeteringen, die jij voor de vereniging ziet, met het bestuur te delen.

Schroom dus niet om op deze vrijdagavond naar Dieka van de Kruusweg af te reizen. De koffie staat voor u klaar.

Komt allen, tot vrijdag de 29e!

Bestuur Supportersvereniging FC Twente Markelo