Algemene Ledenvergadering 2018

Op vrijdag 23 november is weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit jaar zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden bij Herberg de Pot. Om 20:30 uur zal het bestuur het afgelopen jaar evalueren en zal er vooruit gekeken worden naar het komende jaar.

Ook zijn er dit jaar weer bestuursleden die hun bestuurstermijn er op hebben zitten en daardoor aftreden of herkozen kunnen worden. Dit jaar gaat het om de volgende bestuursleden:

• Sietse Dijkstra (Algemeen bestuurslid, niet herkiesbaar)
• Rik Ooms (Penningmeester, herkiesbaar)
• Bas Schreurs (Secretaris, herkiesbaar)

Mochten er onder onze leden kandidaten zijn die zich beschikbaar willen stellen voor een verkiesbare bestuursplek, meld je dan uiterlijk 48 uur voor aanvang van onze vergadering schriftelijk aan bij ons secretariaat. (Secretariaat SVFCTM, Bas Schreurs, Deltalaan 172, 7417 VL te Deventer). Een bestuursfunctie is niet alleen een goede ervaring maar ook wel degelijk een aanvulling op je CV.  Stel je dus vooral verkiesbaar en meld je aan bij het secretariaat.

De standaardtermijn voor een bestuursfunctie is 2 jaar. De herkiesbare en vacante posities zullen allen ook voor een termijn van 2 jaar ingevuld worden. Mocht je invloed willen uitoefenen op de kandidaatstellingen en/of herkiesbaarheid van bepaalde bestuursleden dan ben je uiteraard van harte uitgenodigd om je stem hierin te laten horen. De ALV is daarnaast de ideale gelegenheid om je op- en aanmerkingen dan wel verbeteringen, die jij voor de vereniging ziet, met het bestuur te delen.

Schroom dus niet om op deze vrijdagavond naar Herberg de Pot af te reizen. De koffie staat voor u klaar.

Komt allen, tot vrijdag de 23e!