Update aangaande busparkeerplekken en busvervoer

In de nieuwsbrief van 7 november 2017 hebben we een eerste update gegeven omtrent de parkeerproblemen die we in de gewijzigde situatie tegenkomen en het antwoord daarop vanuit FC Twente. In de afgelopen periode hebben we hierover nog regelmatig contact gehad en dit zullen we in de komende periode ook nog houden. Hierbij wel een update over de huidige status:

  • In besprekingen van het mobiliteitsteam van FC Twente zijn alle alternatieve opties uit het eerdere antwoord (mail) opnieuw doorgenomen. Hieruit is de conclusie getrokken dat er momenteel geen betere parkeermogelijkheden zijn voor de bussen.
  • Het is voor de verkeersregelaars niet mogelijk om vaste plaatsen / straten aan te wijzen voor de bussen van de verschillende verenigingen.
  • Het gebruik van de busbaan op de Enschedesestraat / Hengelosestraat wordt alleen nog bij hoge uitzondering toegestaan. Volgens FC Twente levert het gebruik van de busbaan gevaarlijke situaties op doordat auto’s achter de bussen aanrijden en is hier moeilijk op te handhaven.
  • FC Twente heeft alternatieve routes aangegeven waar bussen wel voorrang krijgen t.o.v. ander verkeer. Als supportersvereniging hebben we overleg met de busmaatschappijen om eventuele alternatieve routes te proberen.


Doordat de aankomsttijd bij het stadion de plek van het parkeren van de bussen bepaalt willen we als supportersvereniging 1.5 uur voor aanvang van de wedstrijd vertrekken bij Toornsmit. Aan onze leden het verzoek zich ruim voor de vertrektijd te melden in de kelder (ook voor abonnementhouders!), zodat dit niet een oorzaak kan zijn van het later vertrekken dan gepland. 

Naast de parkeerproblematiek hebben we dit seizoen ook vaker te maken met de inzet van lijndienst bussen. Waar we in het verleden, op een uitzondering na, ervanuit konden gaan dat we de beschikking kregen over een vijftal touringcars, daar hebben we nu regelmatig inhuur lijndienst bussen als vervoer. Helaas is dit voor de wedstrijd FC Twente – PSV ook weer het geval. Naast het feit dat deze bussen minder comfortabel zijn, zijn ze ook met enige regelmaat te laat geweest. Als supportersvereniging zijn we hierover ook continue in gesprek met de OAD, maar zijn we nu ook bezig om offertes op te vragen bij andere busmaatschappijen die ons mogelijk meer zekerheid kunnen bieden op gegarandeerde touringcars als vervoersmiddel.